Warning

jeg vil gerne advare om fremtiden og selv fixe egen bil

det bliver meget dyr at faa bilen repareret i fremtiden, fordi der er sket en voldsom udvikling i det tekniske. Men ikke alt er til din fordel. Det haenger sammen med, at mekanikeren staar overfor komponenter lavet af (ofte daarlig) plastik og ventiler til luft og andet er betjent elektrisk med smaa elektro-motorer (gaar ofte itu). Disse smaa motorer/aktuatorer koster maaske ikke det helt store, MEN udskiftning kan loebe op i 5000 kroner og meget mere! Hvorfor goer det det? Det er saadan, at man skal have pillet meget fra hinanden, for at komme til den komponent der skal udskiftes. Og det bliver vaerre og vaerre! Bare saadan en benzinpumpe, som for aar tilbage kostede meget lidt og sad paa siden af motoren og meget let tilgaengelig, sidder nu inde i benzintanken og nogle gange sidder der 2 benzinpumper. De koster meget original. Og udskiftning kraever ofte at du skal ha en skanner der skal fortaelle computeren i bilen, at den(bilen) har faaet en ny pumpe. Scanneren er ikke en alm scanner, men en bidirectional og koster op til 20 tusind. Ikke nok med det....den scanner, saafrem Du vil bruge den til mange forskellige biler, skal opdateres "hver aar" og det kan koste "op til" 10 tusind for hver opdatering. Og vi er langt fra faerdige endnu. For at Din gode mekaniker kan betjene Dig (saafrem Du ikke selv kan reparere din bil) skal han tegne et abonnement hos et firma der leverer ham oplysning og "isaer" "ledningsdiagrammer" eng. wirediagram. Og en plan om, hvor componenter sidder og hvor stik og ledningsforbindelser loeber. Dette abonnement koster mindst 2200,- kroner pr maaned og dem skal Du vaere med til at betale. Og vi er ikke faerdige endnu. men mere senere...mvh Niels